• Design
Szablony

{{temp.name}}
{{stages[$index].config.name}}
Kliknij aby umieścić tekst
Nagłówek Podnagłówek Dodaj standardowy tekst Dodaj zakrzywiony tekst

 • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.amount}}
Prześlij Obraz
URL obrazka
Instagram
Webcam
Pixabay
Unsplash
Pexels

You need to be logged in to upload images!

{{resource.upload.progressBar}}
Kliknij lub przeciągnij tu obraz
Akceptowane pliki: png, jpg, svg Maksymalny rozmiar: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB Minimalny rozmiar: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Max upload files: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
Akceptuję zasady
{{img.des}}
Wyczyść wszystkie przesłane pliki
webcam
Facebook
Kolor
Rysuj
Kształty
Ikony
Flaticon
Bar/QR-Code
vCard
Frame
Combination colors
Aa
Background colors
Ręczny rysunek

Wybierz

 • {{resource.drawMode.brushWidth}}

Kolor

Domyślna paleta

Domyślna paleta

Color palette

{{art.name}}
{{resource.icon.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.total}}
{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}

Your information

Generate

Facebook
infomation

Document colors

Domyślna paleta

Color palette

{{settings.product_data.product[$index].product_width + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{settings.product_data.product[$index].product_height + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.left}} {{stages[currentStage].states.coordinates.top}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
 • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Bleed line
Safe zone
Warning
{{stages[currentStage].config.name}}
Poza Obszarem Nadruku
Niska Rozdzielczość Obrazka
 • Exclude from export
 • Odbij Pionowo
 • Odbij Poziomo
 • Wypełnij na szerokość
 • Wypełnij na wysokość
 • Wypełnij
 • Set as background
 • Przenieś na Wierzch
 • Poziom Wyżej
 • Poziom Niżej
 • Przenieś na Spód
 • Wyśrodkuj w pionie
 • Wyśrodkuj w poziomie
 • Align Vertical Center
 • Align Horizontal Center
 • Align Left
 • Align Right
 • Align Top
 • Align Bottom
 • Distribute Horizontal
 • Distribute Vertical
 • Replace Image
 • Lock all adjustment
 • Lock edit
 • Lock horizontal movement
 • Lock vertical movement
 • x Lock horizontal scaling
 • y Lock vertical scaling
 • Lock rotation
 • Map layer with
  • {{field.name}}
 • Powiel
 • Rozgrupuj
 • Usuń
All changes saved

- Kliknij dwukrotnie na obiekcie aby go edytować

- Kliknij prawym klawiszem myszki na warstwie aby wywołać menu kontekstowe

Drag & drop image from sidebar into shape layer to replace the current image.

Document colors

Domyślna paleta

Color palette